Η πλατφόρμα εκμάθησης περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού καθώς και διαδικτυακά μαθήματα που καθοδηγούνται από ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς τους. Με τη βοήθεια αυτής της εκτεταμένης βιβλιοθήκης πόρων και της σε βάθος διαδικασίας μάθησης που παρέχεται από τα μαθήματα, κάθε άτομο που επιθυμεί να μάθει και να γίνει επαγγελματίας στον οπτικοακουστικό και δημιουργικό τομέα θα έχει ένα μεγάλο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου, και θα είναι επίσης σε θέση να συναντήσει ομοϊδεάτες, αρχάριους και πλοιάρχους στο σκάφος.

Μπορείτε να μεταβείτε στην πλατφόρμα εκμάθησης ή να παρακολουθήσετε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για όλα τα μαθήματα κάνοντας κλικ σε ένα από τα παρακάτω κουμπιά:

Μαθήματα

Σχετικά με το έργο

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά έξι Πνευματικές Εξόδους διατομεακούς τομείς πολιτισμού, τεχνικών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την επεξεργασία πνευματικών εκροών, οι οποίες θα διαχειριστούν και θα διαδοθούν ανάλογα.

Μετά την εφαρμογή όλων των πνευματικών αποτελεσμάτων, των εκδηλώσεων διάδοσης και των εκπαιδεύσεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

Συμμετέχοντες στο Έργο

Η εταιρική σχέση αποτελείται από συνολικά επτά εταίρους από συνολικά πέντε χώρες της ΕΕ.
Οι συμμετέχοντες στο έργο επιλέγονται μεταξύ άλλων οργανώσεων σε όλη την Ευρώπη, με βάση το πολιτιστικό, καινοτόμο και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο.

participants1

Event Production

Συντονιστής

Η Event Production Ltd. είναι μια εταιρεία, εγγεγραμμένη το 2007. Έχει μακρά ιστορία στην παροχή εκπαίδευσης και υπηρεσιών
στον τομέα του ήχου-βίντεο και της ζωντανής παράστασης.

National Palace of Culture

Εταίρος

Το Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1981 και ήταν το μεγαλύτερο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Level H

Εταίρος

Το Level H είναι μια εταιρεία μεταφοράς διεθνούς εμπειρίας και πρακτικών στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και επενδύσεις ανθρώπινου κεφαλαίου.

Innovation Frontiers

Εταίρος

Το Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική εταιρεία τεχνολογίας και έρευνας, κύριος στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη
νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσω στενής συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα

Asociatia Scoala Inovatiei

Εταίρος

Ο κύριος σκοπός του είναι να προωθήσει, να υποστηρίξει, να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το ανθρώπινο ταλέντο και κεφάλαιο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
μέσω της ανάπτυξης της κοινωνίας.

Culture Hub Croatia

Εταίρος

Το Culture Hub Croatia (CHC) χρησιμοποιεί την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων της Κροατίας μέσω της μετάδοσης της γνώσης και της ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης και μέσω της προώθησης πρακτικών τέχνης.

Association for Arts and Audio-Visual Production KODA MODRO

Εταίρος

Ο Σύλλογος Τεχνών και Οπτικοακουστικής Παραγωγής KODA MODRO που ιδρύθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας είναι μια πλατφόρμα για τη σύνδεση καλλιτεχνών, δημιουργών ταινιών και δημιουργών οπτικοακουστικού περιεχομένου σε διεθνή κλίμακα.

Erasmus-Funding
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Event Production – Συντονιστής Έργου

Γραφείο έργου

Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού, Είσοδος Α4, όροφος 6

1, Βουλγαρία, τετρ., 1000 Σόφια, Βουλγαρία

τηλ: 00359 899 90 85 51

αλληλογραφία: eventproductionbg@gmail.com

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή των δημοσιεύσεων δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.