Creative Training Hub е платформа за електронно обучение, която включва изчерпателна база данни с образователни ресурси, както и онлайн курсове в областта на аудио-визуалната и творческата индустрия. Благодарение на базата данни и задълбочения процес на обучение, предоставен от курсовете, всеки обучаван получава добро начало за професионална квалификацията.

Можете да посетите образователната платформа или да гледате серия от видео уроци за всички курсове, като кликнете върху един от бутоните по-долу:

Курсове

За проекта

Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Проектът включва общо шест интелектуални продукта, които свързват областите на културата, техническите умения и образованието.

Дейностите по проекта включват разработване на интелектуални продукти, които ще бъдат управлявани и разпространявани съответно.

След имплементирането на всички интелектуални продукти, рекламирането им и обученията, очакваните резултати са:

Участници в проекта

Партньорството се състои от общо седем партньори от общо пет държави от ЕС.

Участниците в проекта се избират измежду организации в цяла Европа въз основа на техния културен, иновативен и образователен опит.

participants1

Event Production

Координатор

Event Production Ltd. е компания, регистрирана през 2007 г. Има дълга история на предоставяне на обучение и услуги
в областта на аудио-видео и представление на живо.

National Palace of Culture

Партньор

Националният дворец на културата е създаден през 1981 г. и е бил най-големият културен и конферентен център в Югоизточна Европа.

Level H

Партньор

Level H е компания, която предава международен опит и практики в управлението на човешките ресурси и инвестициите в човешки капитал.

Innovation Frontiers

Партньор

Innovation Frontiers IKE е иновативна образователна технологична и изследователска компания, чиято основна цел е да развива
нови образователни подходи чрез работа в тясно сътрудничество с образователни институции.

Asociatia Scoala Inovatiei

Партньор

Основната цел е да насърчава, подкрепя, развива и използва ефективно човешкия талант и капитал за подобряване на условията на живот
чрез развитието на обществото.

Culture Hub Croatia

Партньор

Culture Hub Croatia (CHC) използва образование, култура и творчество за развитие на местните хърватски общности чрез предаване на знания и европейски опит и чрез популяризиране на художествените практики.

Association for Arts and Audio-Visual Production KODA MODRO

Партньор

Асоциация за изкуства и аудио-визуална продукция KODA MODRO, основана в Марибор, Словения, е платформа за свързване на художници, създатели на филми и на аудио-визуално съдържание в международен мащаб.

Erasmus-Funding
Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Информация за връзка

Event Production – Координатор на проекта

Офис на проекта

Национален Дворец на Културата, Вход А4, етаж 6

бул. България 1, София, България

тел: 00359 899 90 85 51

поща: eventproductionbg@gmail.com